top of page

Vláda pri víruse v osadách stále improvizuje. Napätie stúpa, poučme sa

Prípadným ďalším vlnám by sme už bezpodmienečne mali čeliť lepšími nástrojmi, aké máme dnes.

Celoplošná karanténa rómskych osád v okrese Spišská Nová Ves nariadená 8. apríla sa pomaly zužuje. Z izolovaných lokalít sa už z obkľúčenia vymanila osada v obci Bystrany, tri lokality v meste Krompachy, ako aj osada Dobrá Vôľa pri Žehre (ktorá je administratívne časťou Spišských Vlách). V karanténe však stále ostáva reťaz priľahlých osád pri obci Žehra, spolu niečo vyše dvetisíc ľudí. Karanténa vznikla improvizovane, nerešpektujúc ani odporúčania odborníkov, ani plán samotnej vlády. Jej postupné uvoľnenie je tak výhrou nad problémom, ktorý bol vo veľkej miere vytvorený umelo a zbytočne.


Nedostatky karanténnych opatrení, ktoré sa zdali byť iba počiatočnými chybami nepripravenosti, sa medzičasom ustálili bez väčších opráv. V Žehre sa stále nevytvorila zonácia karantenizovaných území – rozdelenie lokalít na viaceré oblasti podľa ich funkcie. Nakazení ľudia stále nie sú oddelení od zdravých. Informovanosť je nízka. Logistika stále pokrivkáva. Nebyť externej pomoci charít, firiem a mimovládnych organizácií, veľa rodín v karanténe by malo problémy aj so základnou výživou.


Napätie stúpa na oboch stranách pásky rozdeľujúcej izolované územie od ostatných častí krajiny. Došlo aj k prvému vážnejšiemu incidentu: policajt podľa všetkého zbil deti v lokalite Stará Maša v Krompachoch. Píšem „podľa všetkého“, lebo napriek posolstvám niekoľkých očitých svedkov polícia avizuje, že sa skutok stať nemusel. Stará Maša, kde, mimochodom, ani pred, ani počas karantény nenašli ani jeden (!) pozitívny prípad, je teraz už mimo karantény.

Konflikt v Krompachoch ukazuje slabinu vládnych opatrení, a to aj pri naozaj vysokom výkone armády a polície. Situácie, v ktorých ostro rozdelíme strážcov a strážených, totiž nevyhnutne vedú ku konfliktom. V prípade marginalizovaných komunít, kde sú vzťahy s políciou krehké aj v najlepších časoch, celoplošné karantény môžu byť rozbuškou pre vznik serióznych napätí.


Preto sa na celom svete, ak je to možné, využíva skôr princíp „community policing“, teda komunitnej poriadkovej služby. Ide o integráciu členov polície do komunity a naopak – členov komunity do poriadkových zložiek. Na Slovensku sa to deje formou policajných špecialistov a miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), v ktorých sú zamestnaní priamo ľudia z komunít. Dnes už MOPS na Slovensku fungujú vo vyše 250 obciach. Práve ony tvoria základ protiepidemických opatrení väčšiny obcí s rómskymi komunitami. Zabezpečujú verejný poriadok, pomáhajú pri vyplácaní dávok, vymáhajú sociálnu vzdialenosť počas koronakrízy. A najmä: rozptyľujú deliacu líniu medzi komunitou a samosprávnou poriadkovou autoritou.

Projekt MOPS má svoje korene v bývalých rómskych občianskych hliadkach, ktoré boli zrušené v roku 2015. Spolu s kolegami sme ich oživili v roku 2017 a zatiaľ je zabezpečené ich eurofondové financovanie do konca roka 2020. Ak ich vláda nechá opäť padnúť – ako v roku 2015 za čias vtedajšieho splnomocnenca a súčasného „hlavného riešiteľa“ rómskej otázky Petra Polláka –, stovky obcí prídu o svoju najväčšiu oporu v týchto časoch. Programové vyhlásenie vlády o zachovaní MOPS nehovorí, pričom ide o pomerne lacnú záležitosť v porovnaní s extrémne drahými vojenskými opatreniami, ktoré sú teraz uplatnené na Spiši a pri testovaní osád. Namiesto stráženia osád armádou by sme peniaze mali investovať do platov týchto ľudí, ideálne formou presunu programu MOPS na trvalé financovanie zo štátneho rozpočtu namiesto eurofondového projektu.


Vo všeobecnosti platí, že vláda stále nevyzerá mať reálny plán pre rómske komunity, a to aj napriek tomu, že premiér Matovič sám niekoľkokrát hovoril o tom, že takýto plán existuje. Nový plán, ak naozaj existuje, verejnosti ani odborníkom predložený nebol. Starý plán, ktorý hovoril o celoplošnej karantenizácii iba v prípade prekročenia 10 percent pozitívnych prípadov v danej lokalite, je očividne mimo platnosti. Svedčí o tom aj „blesková“ karanténa takých lokalít, ako sú Kozárovcepri Leviciach a Hodruša-Hámre pri Žarnovici, kde pri náleze doslova jedného či dvoch pozitívnych prípadov išli do dočasnej karantény celé rómske komunity.

Plán sa teda očividne od marca – od prvého prípadu, keď sa pre jeden nepotvrdený prípad dostala na týždne do karantény osada Hájik v meste Gelnica – nezmenil. Obce stále nevedia, čo presne majú robiť. Vidíme improvizáciu, ktorá buď vyjde, alebo nie. Prácu za vládu sa opäť snažia urobiť mimovládne organizácie, ktoré pre obce a mestá dali dokopy kľúčové odporúčania.

Táto nepripravenosť sa ešte môže slušne vypomstiť. Najmä vtedy, ak sa naplnia predpoklady o tom, že sa koronavírus udržateľne nedá zdolať aktuálnym znížením počtu nakazených na nulu. Definitívne ho zrejme prekonáme až po vakcinácii obyvateľstva alebo po vybudovaní kolektívnej imunity postupným nakazením sa a vytvorením protilátok u obyvateľov. Vakcíny zatiaľ nie sú a napríklad v Krompachoch rýchlotesty podľa prvých informácií prítomnosť protilátok u miestnej komunity nedokázali. Znamená to, že pri nevyhnutnom uvoľnení celoštátnych izolačných opatrení sa do osád koronavírus môže kedykoľvek vrátiť.


Prípadným ďalším vlnám by sme preto už bezpodmienečne mali čeliť lepšími nástrojmi, aké máme dnes. Namiesto celoplošných karantén osád by sme v budúcnosti už naozaj mali začať robiť to, po čom „terén“ jednohlasne volá už druhý mesiac: izolácia nakazených do lokálnych karantén, podpora terénnych pracovníkov a MOPS, vybavenie krízových lokalít hygienickými pomôckami. Spišské karantény môžeme brať ako drahé a nefunkčné testy toho, ako sa to robiť nemá, a vyvodiť si z nich ponaučenia pre blízku budúcnosť.


Riešenia podľa Ábela Ravasza

  • Pripraviť kapacity na lokálnu karanténu infikovaných – školy, komunitné centrá.

  • Celoplošne karantenizovať iba tam, kde je naozaj ohnisko (10 %).

  • Vopred pripraviť zonáciu karantenizovaných lokalít a ich zásobovanie.

  • Pokračovať v testovaní vrátane testov na protilátky.

  • Testovať zásadne tých, ktorých je treba – nie tých, ktorí sú poruke v deň testovania.

  • Minimalizovať intervencie armády a polície na absolútne nutné.

  • Posilniť MOPS a zabezpečiť ich pokračovanie po roku 2020, ideálne prechodom programu do štátneho financovania.

  • Zabezpečenie pomôcok pre terénnych pracovníkov a doplnenie ich siete.

  • Vytvoriť krízové plány pre obce a držanie sa týchto plánov.

  • Počúvať organizácie fungujúce v regiónoch a zapájať ich do efektívnej spolupráce.


Zdroj: Ábel Ravasz

22 views

Comments


bottom of page