top of page

Obedy zadarmo sa vrátia. Podarilo sa ich však zhoršiť

Po hektickom politickom procese sa obedy zadarmo pre všetky deti opäť stali realitou. Vládni poslanci tak opravili jednu zo svojich kritických chýb, ktorých sa dopustili počas tohto volebného obdobia. Aj keď je to dôvod na radosť, vec má viaceré háčiky, vrátane toho, že obedy zadarmo napokon pre úplne všetky deti zadarmo naozaj nebudú.

„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“, viac známa pod pseudonymom obedy zadarmo, je politicky výrazne exponovaná téma. Zavedené boli ešte počas predošlej garnitúry, od roku 2019, opatrením, ktoré bolo šité horúcou ihlou. Obedy zadarmo nahradili predošlý systém dotovaných obedov pre deti z nízkopríjmových rodín, ktoré síce pomáhali veľkej skupine chudobných detí, ale vôbec nie všetkým, a zamorili školy administratívnymi úlohami. Nárok na takúto podporu sa pravidelne zisťoval aj na úrovni jednotlivých detí, aj na úrovni celej školy. Pretože ak podiel oprávnených detí presiahol 50 percent, dotované obedy dostali všetci. Škola tak mohla v jednom mesiaci byť celoplošne dotovaná, v ďalšom nie, a v treťom opäť áno.

Celoplošné obedy zadarmo však vydržali iba do roku 2020, keď toto opatrenie vláda Igora Matoviča zrušila a nahradila kombináciou daňových bonusov a opätovným zavedením parciálnej podpory chudobných rodín (ako pred rokom 2019). K zmene došlo napriek tomu, že viacerí odborníci varovali pred negatívnymi dôsledkami: obedy zadarmo pomohli deťom byť úspešnejšími v škole, zvyšovali participáciu, vytvorili lepšie rovesnícke vzťahy a rozptyľovali konflikt medzi rodičmi o to, čie deti ešte majú a čie už nemajú nárok na štátom dotované obedy.

Diskusie o efektívnosti obedov zadarmo boli nekonečné. Hlavný argument proti nim je, že nie sú adresné, a preto nie sú efektívne. Že k podpore sa môžu dostať aj bohaté rodiny, a preto ide o plytvanie peniazmi. Časti verejnosti prekáža aj pomenovanie „zadarmo“, ktoré toto opatrenie (neférovo) spája s populistickou politikou rozdávania. Na druhej strane však analýzy ukazujú vysokú efektívnosť opatrenia, a práve automatické celoplošné riešenia majú najväčší potenciál na zníženie rozdielov v spoločnosti. Pri takomto nazeraní je fakt, že sa k dotovaným obedom dostávajú aj deti z bohatších rodín, akceptovateľný vedľajší produkt systému, ktorý svojím celoplošným zameraním vie spoľahlivo zabezpečiť to, aby žiadne dieťa nezostalo bez podpory.

Prvé správy o tom, že vládna koalícia sa snaží o návrat k obedom zadarmo, prichádzali až na konci roku 2022. Vysoká miera inflácie a zdražovania totiž začali spôsobovať problémy s rozpočtom aj rodinám z nižšej strednej triedy. Môžeme to pomenovať aj úplne otvorene: kým systém podpory stravovania detí ohrozoval iba nízkopríjmové rodiny (vrátane tých z marginalizovaných rómskych komunít), vládna koalícia záujem neprejavila, ale vo chvíli, keď sa do problémov začali dostávať aj cennejší voliči zo strednej triedy, mašinéria sa rozhýbala.

Legislatívny proces nemôžem nazvať inak ako hanebný: návrh s rozpočtovým vplyvom 100 miliónov eur ročne pretlačili cez parlament ako prílepok k inému zákonu, rovno v druhom čítaní, bez akejkoľvek konzultácie s kýmkoľvek, po vytlačení takmer identického návrhu opozičnej strany Hlas z parlamentnej agendy.

Schválený návrh je veľmi podobný starej podobe dotácie na stravovanie s niekoľkými výnimkami. Daňový bonus zostáva v platnosti, dá sa poberať aj súbežne s dotáciami. Zvýšili sa aj dotácie na každé dieťa, z doterajších plošných 1,3 eura na 1,4 (pre škôlkarov) až 2,3 eura (pre žiakov druhého stupňa). Je to, samozrejme, vítaný krok, keďže doterajšia výška dotácie už nestačila, ale správnym riešením mohlo byť nastavenie valorizačného mechanizmu výšky stravného podľa aktuálnych cien potravín (automaticky vyššia podpora pri zdražovaní, nižšia pri zlacňovaní).

Skutočným problémom však je až zavedenie novej povinnosti pre rodičov: majú písomne požiadať školu, ak chcú dotované obedy pre svoje deti. Ide o takmer nepochopiteľnú a škodlivú požiadavku. Jednou z hlavných výhod celoplošných obedov zadarmo predsa je, že sú automatické. Rodič nemusí nič robiť, škola iba nahlási počet detí a dostáva dotáciu.

Pridaním tohto administratívneho úkonu kladieme prekážku najmä tým rodinám, ktoré nemajú dostatočnú finančnú gramotnosť. Nepožiadajú, nedostanú. Podotýkam, že tento problém sa bude týkať najmä tých detí, ktorým by sme mali najviac pomáhať: o ktorých sa ich rodina nevie alebo nechce dostatočne postarať. Podaním žiadosti vznikajú aj ďalšie administratívne záťaže pre rodiča, školu a obec, ktoré sú úplne zbytočné. Je záhada, čo viedlo koaličných poslancov k schváleniu tejto dodatočnej zmeny. V paralelnom návrhu strany Hlas nebola, a nebola ani v pôvodnej verzii opatrenia z roku 2019.

Vládnym poslancom sa podarilo opraviť nevynútenú chybu z roku 2020 a vrátiť sa k opatreniu, ktoré môže zabezpečiť to, aby žiadne dieťa nemuselo chodiť do školy hladné. (Poslanci strany Sloboda a solidarita, mimochodom, z ideologických dôvodov, za obedy nehlasovali ani teraz.) Tento vyše dvojročný výpadok sme si pokojne mohli odpustiť. A najmä sme si mohli odpustiť prilepený „zlepšovák“, ktorý v podstate neguje jeden z hlavných dôvodov, prečo obedy zadarmo fungujú efektívne.

Verím, že chyby sa v budúcnosti podarí odstrániť pozmeňujúcimi návrhmi. Aj to, že sa už k téme existencie obedov zadarmo nikdy nebudeme musieť vracať. Ostáva dúfať, že politické žonglovanie a hazardovanie s obedmi detí z nízkopríjmových rodín už konečne vyjde z módy, a že dokážeme zo Slovenska urobiť takú krajinu, kde nám zo školských lavíc žiadne dieťa nevypadne od hladu vinou toho, že rodič nedoniesol do školy písomnú a opečiatkovanú žiadosť o pridelenú dotáciu na stravovanie.
7 views

Yorumlar


bottom of page