top of page

Neobetujme Rómov koronavírusu

Vláda nedodržiava ani pravidlá, ktoré si sama pred týždňom stanovila.

Vláda sa rozhodla karantenizovať prvých päť rómskych osád na Spiši. Tento krok nasleduje testovanie ľudí s cestovateľskou anamnézou vo vybraných osadách, ktoré začali robiť minulý týždeň. V časoch krízy musíme bezpochyby všetci žičiť tomu, aby opatrenia vlády fungovali, veď ide o ľudské životy. To však neznamená, že treba aj súhlasiť s tým, aké kroky a v akom štýle sa robia.


Je jasné, že marginalizované rómske komunity sú v niektorých oblastiach výrazne iné ako ostatné časti obyvateľstva. Ide o hustotu osídlenia, hygienické podmienky či o zdravotný stav obyvateľstva. Treba však povedať aj to, že väčšina Rómov na Slovensku nežije v takýchto podmienkach – a aj u tých, ktorí sú v najslabších komunitách, ich horšie životné podmienky treba brať do úvahy pri tvorení opatrení, nie zneužiť ich proti nim. Pre mňa je základný kompas pri tvorení a hodnotení návrhov v marginalizovaných komunitách vždy takýto: naozaj by sa navrhlo toto opatrenie, keby sa týkalo niekoho iného ako Rómov?


Pred dvoma týždňami sa v jednej osade v meste Gelnica objavil muž s cestovateľskou anamnézou z Anglicka, ktorý vykazoval znaky choroby a voľne sa pohyboval v rámci komunity. Mesto sa rozhodlo pre razantný krok: celú osadu dalo do karantény. Dotyčný bol otestovaný, koronavírus sa nepotvrdil, ale napriek tomu lokalita odvtedy ostáva v karanténe. Teraz hrozí, že takýto proces sa môže opakovať vo veľkom. V Nitre pre jeden prípad zatvorili ulicu, kde žijú dobre situovaní olašskí Rómovia. Spomínate si, že by bola do karantény uzavretá napríklad Petržalka po tom, ako počas prvých teplých dní praskala hrádza vo švíkoch?


Vo vládnom pláne, ktorý rámcuje testovanie v osadách, sa píše, že po odbere a testovaní vzoriek „osoby, u ktorých sa laboratórne potvrdil COVID-19 a majú prítomné klinické príznaky, budú po indikácii lekárom prevezené na hospitalizáciu do určených zdravotníckych zariadení“. Ku karantenizácii celej osady má dôjsť iba vtedy, ak „v osade bude viac ako 10 percent osôb, ktoré budú pozitívne testované na ochorenie COVID-19“.

V stredu vláda hovorila o spolu stovke nových infikovaných, no napriek tomu sa rozhodla dať do karantény rómske komunity troch obcí: Bystrian, Krompách a Žehry. Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 v týchto troch obciach žije 2900 (Bystrany), 1900 (Krompachy) a 2000 (Žehra) Rómov. Ak sa vláda chcela držať svojho plánu, mali by sme iba v týchto troch lokalitách vidieť minimálne 680 (= 10 percent) pozitívnych testov na to, aby sme dosiahli kvórum hromadnej karantenizácie. Ak tam nie je takýto počet nakazených, tak vláda nepostupuje podľa vlastného krízového plánu a musí dať odpoveď na otázku, prečo tak robí. Kvórum desať percent pre hromadnú karanténu totiž určila sama sebe pred týždňom.


Mimochodom, tieto čísla mohli byť úplne iné. Už deň po jeho nástupe som premiérovi poslal informácie, v ktorýchsom okrem iného upozorňoval na potrebu riešenia individuálnych karantén ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Je naivné si myslieť, že je v podmienkach vylúčených komunít možné dodržať individuálnu karanténu. Aj vďaka neriešeniu tejto zásadnej veci sme vytvorili živnú pôdu na to, aby premiér mohol ukazovať na tlačovkách prstom na tých, ktorí sa nakazili.


Je viac než nevhodné, že naozaj komplikovaná situácia v rómskych komunitách sa pritom spája s diskusiou o správnosti zachovania vysoko obmedzujúcich celoštátnych opatrení. Po tom, ako to indikoval aj na tlačovke, premiér aj priamo napísal na sociálnu sieť: „Desiatky nakazených Rómov a to sme len začali s testovaním osád. Nuž, krutá realita a sen o rušení obmedzujúcich opatrení sa nateraz rozplynul.“ Akoby nálezy v rómskych komunitách boli dôvodom na ostatné opatrenia vlády vrátane kontroly ľudí na okresných hraniciach.


Je to zákerná argumentácia, keďže otáča ľudí práve proti Rómom. Keď sme pracovali na zavedení povinnej predškolskej dochádzky, robili sme všetko pre to, aby opatrenie verejná mienka nevnímala tak, že „kvôli Rómom aj moje deti…“, pretože presne takéto myšlienky nám rozkladajú obce, regióny a napokon krajinu. Premiér teraz, naopak, účelovo používa túto argumentáciu – a nech už povie aj stokrát, aby ľudia nevinili Rómov, ale minulú vládu, práve on sám podsúva, že za nezrušenie obmedzujúcich opatrení môžu Rómovia, lebo vidíte, čo sa nám deje v osadách. Mimochodom, príspevky a komentáre pod článkami potvrdzujú „úspešnosť a efektívnosť“ podsúvania tejto interpretácie.


Nepomôže ani to, ak sa testovanie v osadách teatralizuje. Áno, testovanie je veľmi potrebné. Je otázne, či bolo úplne nevyhnutné, aby to robili vojenskí lekári – ktorým ďakujem za ich prácu. Krúžiaca vojenská helikoptéra, opakované prílety premiéra a jeho tímu helikoptérami do lokalít a ďalšie militarizované formality okolo toho sú už naozaj ťažko vysvetliteľné. Ak by naozaj išlo iba o podstatu veci, toto si pokojne mohli odpustiť.


Ako ďalej? Vláda musí prestať ignorovať hlasy odborníkov, ak sa jej nepáčia. Chápem, že nebude chcieť počúvať čerstvo odvolaného splnomocnenca, ale neziskové organizácie by už mohli. Účelové zneužívanie Rómov na prekrytie celoštátnych tém musí prestať. Vláda sa musí držať aspoň vlastných pravidiel a nevnášať absolútnu neistotu do životov tisícov ľudí. Obciam treba ponúkať krízové plány na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale aj na zvládnutie prípadnej karantenizácie. Hausnumerá na tlačovkách o „počte nakazených Rómov“ musia prestať, opatrenia musia byť primerané a ľudské. Mimochodom, terénni pracovníci stále nemajú ochranné prostriedky v potrebnom počte a do osád nedorazili ani žiadne hygienické pomôcky.


Ak budeme takto pokračovať, hrozí, že dosahy koronavírusu na rómske komunity budú oveľa hlbšie než „iba“ tie zdravotnícke. Stigmatizácia, rozklad spolunažívania a hnev voči Rómom, etnicizácia choroby a opatrení sú na prvý pohľad menej podstatné veci ako chorobnosť, no v konečnom dôsledku tu s nami ostanú oveľa dlhšie. Prosím, neobetujte všetko, čo sme v tomto smere za desať rokov tvrdej práce spoločne dosiahli.


Riešenia

  • Dodržať vlastné pravidlá a karantenizovať iba tam, kde je naozaj ohnisko (10 %).

  • Pripraviť kapacity na bezpečnú miestnu izoláciu nakazených a podozrivých – školy, komunitné centrá.

  • Minimalizovať intervencie armády, polície na absolútne nutné.

  • Testovať bez etnicizácie – nielen Rómov, ale aj iné ohrozené skupiny.

  • Zabezpečiť pomôcky pre terénnych pracovníkov a doplniť ich sieť.

  • Počúvať organizácie fungujúce v regiónoch.

  • Starať sa o verejnú mienku, nevyhrážať sa Rómami ani Rómom.

  • Neoperovať verejne údajmi o počte nakazených Rómov v osadách.

  • Hľadať také riešenia, ktoré by sme naozaj použili aj pri iných skupinách.


Zdroj: Ábel Ravasz

27 views

Comments


bottom of page