top of page

Kvalitné verejné politiky potrebujú participáciu odborníkov

Na vládu smeruje návrh na presunutie tzv. sprostredkovateľského orgánu (SO) pokrývajúceho agendu integrácie rómskych komunít z Ministerstva vnútra na Úrad vlády, a to od marca 2023. Ak nepracujete s eurofondami, tak možno neviete, že SO je úrad, ktorý sprocesuje všetky administratívne záležitosti okolo eurofondových výziev.


Čo je dôvod tejto zmeny? Pred vyše rokom prešiel Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity rovnakou trasou, t.j. z Ministerstva vnútra na Úrad vlády. Zmena však bola pripravená veľmi slabo. Napriek úsiliu súčasného splnomocnenca, ktorý nastúpil až po tejto zmene, jeho úrad dodnes nemá vyriešené všetky administratívne záležitosti, stále nefunguje dotačná schéma, a čo je ešte horšie, eurofondy úradu dodnes zostali na Vnútre. V novom programovacom období sa však už ráta s tým, že SO pre integračné opatrenia bude na Úrade vlády, naopak Vnútro sa tejto témy "zbaví".


Čo je dôsledkom týchto faktov? Dovoľte mi citovať z dôvodovej správy Ministerstva vnútra k návrhu na presun SO. "Táto skutočnosť reálne negatívne ovplyvňuje ďalšie fungovanie sprostredkovateľského orgánu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Existuje tu obrovské riziko fluktuácie administratívnych kapacít z dôvodu, že časť týchto kapacít (z veľkej miery kľúčoví pracovníci) sa v súčasnosti už presúva, resp. sa bude presúvať, na iné ministerstvá [...] Existencia dvoch paralelných sprostredkovateľských orgánov, pre rovnakú oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít, na dvoch rôznych subjektoch štátnej správy bude negatívne ovplyvňovať implementáciu existujúceho programového obdobia 2014 – 2020, ktorá sa skončí najneskôr v druhom štvrťroku roka 2024."


Navrhnutá reakcia, teda presun SO na Úrad vlády, sa javí byť adekvátnym riešením. Musíme sa však spýtať: prečo sa s týmto problémom zaoberá až teraz? Prečo sa s touto agendou nepracovalo pri presune Úradu splnomocnenca na Úrad vlády pred rokom? Veď sme vedeli, že sa stane presne toto. Už v roku 2020(!) sme spolu s kolegom Jurajom Kurucom varovali: "Treba si uvedomiť, že ak sa Úrad splnomocnenca – či už v súčasnej alebo akejkoľvek inej forme – z MV SR presunie inam, s najväčšou pravdepodobnosťou tam nechá za sebou „svoje“ eurofondy. Minimálne do konca programovacieho obdobia to môže spôsobiť nemalé ťažkosti pri ich dočerpaní a programovaní. [...] Transformácia by sa mala vykonať na prelome programovacích období, aby splnomocnenec nestratil inštitucionálny kontakt s eurofondami pre integráciu MRK."


Prečo toto celé píšem? Dlhodobo mám presvedčenie, že odborné politiky, vrátane tých, ktoré sa týkajú menšín, sa dajú robiť iba so strategickým pohľadom. Rozhodnutia, ktoré urobíme v exekutíve, nás niekedy dobehnú až o roky neskôr. Za chyby sa platí niekoľko rokov po nich, keď už ľudia, ktorí ich urobili, už ani nemusia byť na svojich miestach.

Brániť sa tomu najlepšie vieme tak, ak si vyberieme cestu poriadnej konzultácie s odbornou obcou. Vypočujeme si relevantné odborné názory, a snažíme sa ich zabudovať do plánovania aj do výkonu. Tak som sa snažil postupovať ako splnomocnenec, a tak by som to robil aj dnes. Dnešná vláda, a najmä najväčšia vládna strana, však majú tendenciu tieto konzultačné mechanizmy ignorovať. Dôsledkom sú problémy, s ktorými sa budeme musieť boriť ešte roky aj po výmene tejto garnitúry.
5 views

Comentários


bottom of page