top of page

Integrácia Rómov je miestna záležitosť

Hovoriť o ukradnutých peniazoch a neúspechoch je v poriadku. No úspech stoviek obcí, v ktorých je spolunažívanie bezproblémové, ukazuje, že je to nesprávny pohľad.

To, že Rómovia na Slovensku musia čeliť predsudkom majority, je všeobecne známy fakt. Menej sa však rozprávame o tom, že aj naše úsilia o integráciu marginalizovaných Rómov sú ponímané cez prizmu predsudkov.


Tých predsudkov je dosť: že plytváme peniazmi, že sa všetko rozkradlo, že sa nič nerobí a že sa nič nepodarilo urobiť. Lenže aj pri všetkých chybách a neúspechoch je obraz oveľa pestrejší. Treba sa pozrieť na miestnu úroveň.


Integrácia Rómov je totiž primárne miestna záležitosť. Moje skúsenosti, ako sociológa, tak ako aj splnomocnenca, mi hovoria, že dobré veci sa dajú robiť len tam, kde sa vytvára prospešná mikroklíma. Kde starosta alebo primátor vníma Rómov ako plnohodnotných občanov, nie ako druhoradú skupinu. („Rómski spoluobčania a občania“ je binárne slovné spojenie, ktoré som už počul príliš veľakrát.)


Kde miestni lídri, od poslancov počnúc, až po podnikateľov a aktivistov neblokujú, ale – podľa možnosti – podporujú integračné úsilia. Kde samotná rómska komunita je ochotná prevziať impulzy a spolupodieľať sa na fungovaní a zvelebení obce. Kde miestny podnikateľ neváha zamestnať Rómov, kde sa všetci obyvatelia stretávajú na jarmoku, kde jeden obchod slúži všetkým, kde nie je v krčme vyhradený stôl. Kde neprekáža mať za suseda Róma. A kde sa miestna verejná mienka proti rómskej komunite neobráti.

Úloha štátu pri takomto pochopení dôležitosti miestnych riešení je dvojaká. V prvom rade treba podporiť najmä tie obce, kde už funguje nejaká pozitívna synergia. A ak je možné, zvýšiť počet takýchto obcí terénnou prácou.


Druhá úloha, možno však ešte dôležitejšia, je vytvoriť pre takúto spoluprácu vhodné podmienky. Netvoriť zákony, ktoré znemožnia starostom starať sa o ich občanov-Rómov; zmeniť tie, ktoré tvoria prekážky; a robiť novelizácie na základe miestnych podnetov. Inými slovami, odstrániť byrokraciu, financovať terénnu prácu, podporiť vytvorenie adekvátnych pracovných miest, a zjednodušiť výstavbu.


Hovoriť o projektoch, ukradnutých peniazoch a neúspechoch je v poriadku. No úspech stoviek obcí, o ktorých ste zrejme ešte nepočuli, lebo veci sú tam fajn a spolunažívanie bezproblémové, ukazuje, že je to nesprávny pohľad. Určite rozvoj marginalizovaných komunít musíme podporiť aj cez eurofondy, ale v konečnom dôsledku integrácia týchto skupín závisí od našej úspešnosti najmä v tom, či vieme vytvoriť prostredie na úspech ďalších obcí cez lepšie zákony, intenzívnejšiu mediáciu a terénnu prácu, a podporu tých miestnych komunít, kde ľudia rôznej farby pleti či národnosti sú ochotní robiť pre ich spoločný úspech.


Zdroj: Ábel Ravasz

75 views

Comentários


bottom of page