top of page

Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami

Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém: chýbajúcu pracovnú silu. Jedno z riešení vidím aj v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy pre oslovenie a zamestnávanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce.

Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných.


V posledných rokoch sa vytvorilo niekoľko nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov. Témou sa zaoberala aj vláda, ktorá venovala otázke svoje uznesenie č. 525/2018. Od roku 2018 je v platnosti nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.


V roku 2018 až 2019 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí.

Do tohto úsilia sa svojim vkladom zapájajú aj obce a mestá. Využívajú k tomu okrem iných aj možnosti dané zo zákona o službách zamestnanosti, v rámci tzv. aktívnych opatrení na trhu práce. Ide najmä o aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a formou dobrovoľníckej služby, prostredníctvom ktorých vedia dočasne aktivovať miestnych nezamestnaných, vrátane ľudí z marginalizovaných komunít.


Aktivačná práca je len jeden z nástrojov v oblasti zamestnanosti. Môže však svojim spôsobom fungovať ako odrazový mostík, ako prvý kontakt s prácou pre dlhodobo nezamestnaných. Pozitívne príklady z regiónov ukazujú, že naozaj platí: tam kde je vôľa, nájde sa aj cesta. Ideálne na trh práce. Rozvoj zamestnanosti na regionálnej úrovni je pre Slovensko stále veľkou výzvou. Mnohé obce a mestá však majú už dnes veľa pozitívnych skúsenosti s vytváraním pracovných miest pre nezamestnaných z marginalizovaných komunít.


Často sa hovorí o tom, že Rómovia a Rómky nepracujú alebo nechcú pracovať. Trvám na tom, že to nie je pravda. Zároveň si myslím, že príliš málo hovoríme o jednej veci. Predstavme si, že by sa jedného dňa rómski robotníci rozhodli už nikdy neprísť do práce. Čo myslíte, aké by to malo následky? Dovolím si tvrdiť, že by nastal kolaps v stavbárskom priemysle a myslím, že aj v mnohých fabrikách. Sú to totiž práve Rómovia, ktorí pracujú ako stavbári a cestári a čoraz častejšie aj vo fabrikách, ktoré zamestnávajú nielen mužov, ale aj rómske ženy. Súčasná situácia na pracovnom trhu je teda úplne iná, ako pred desiatimi rokmi. Prajem si, aby si to ľudia na Slovensku začali uvedomovať tak, ako si mnohí zamestnávatelia uvedomili, že sa oplatí dať Rómom a Rómkam šancu a zamestnať ich.

Zborník: Dobrá prax aktivačnej práce

Úlohou zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných, je k dispozícii na stiahnutie tu: https://bit.ly/2HWqTCE


Metodika systému prestupného zamestnávania na stiahnutie: https://bit.ly/2kCuwo1


Zdroj: Ábel Ravasz

88 views

Comments


bottom of page