top of page

Na populizmus politikov doplácajú najzraniteľnejší

V porovnaní s politickým pôsobením niektorých mojich kolegov som relatívne mladý politik. Tri roky som podpredsedom strany. Na funkciu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity som sa tešil – čomu sa viacerí čudovali, lebo je to ťažká práca – a ujal som sa jej s plným nasadením a odhodlaním. Úradu splnomocnenca sa podarilo oživiť činnosť regionálnych kancelárií a urobili sme s kolegami kus užitočnej práce.

Nikdy som nesľuboval zázraky a tak isto ich neviem robiť. Ak totiž niekto očakáva, že vyriešim všetky problémy, ktoré sa tu desaťročia odsúvali, tak je rojko. Ale aj tak sme sa pustili do oblastí, kde žiadna doterajšia ponovembrová politická reprezentácia nemala vôľu a ochotu ani len pričuchnúť. Stačí spomenúť povinnú škôlku pre päť ročné deti, vysporiadanie pozemkov, MOPS, zdravotnú starostlivosť, asistentov učiteľa, atď.


Tento blog, ale nechcem venovať svojej práci, ale jednému nepríjemnému poznaniu. Každý z nás sa mení, ovplyvňuje nás prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Politika je ťažká práca, a určite mení ľudí viacnásobne, ako napríklad iná, spoločensky tak isto dôležitá práca. Ale základ, hodnoty, ktoré máme vštepené výchovou, vzdelaním, svetonázorom, sa podľa mňa meniť nemôžu. Ak sa nám zdá, že áno, tak všetko, čo sme doteraz hovorili a robili, bola pretvárka. Preto ma udivuje, ak sa sociálny demokrat mení na sociálneho populistu, keď sa hranice hodnôt posúvajú za únosnú čiaru a keď sa práca stoviek ľudí z miestnych samospráv, aktivistov, mimovládok, nadšencov, profesijných organizácií, ale aj politikov, jedným vyjadrením hodí do koša. Ak sa dá ospravedlniť rasistické vyjadrenie, ktoré odsúdil aj súd, tak sa nedá ospravedlniť nulová sebareflexia a zodpovednosť za súčasný stav.


Nie, cieľ nesvätí prostriedky. Populistickými prostriedkami a vyhláseniami znesväcujeme cieľ. Preto sme v posledných rokoch svedkami vulgarizácie politickej scény, vykrikovania, vyhraňovania sa, naháňania hlasov a odklonu od hodnôt. A v tomto „boji o moc“ za každú cenu sa stráca Slovensko a jeho občania. Zvlášť tí najzraniteľnejší, tí na najvzdialenejšom okraji nášho záujmu.

Verím, že moja generácia politikov sa poučí z minulých rokov a bude mať pred sebou cieľ, aby v tejto krajine ani „ľudia z krčiem a ich psy“ neboli iba predvolebným obecenstvom pre populistov. Lebo populista po voľbách – tak isto, ako na všetko ostatné – zabudne aj na nich.


Zdroj: Ábel Ravasz

145 views

Comments


bottom of page