top of page
Hlavná stránka: Welcome

Ábel Ravasz

Som sociológ a politik, ktorý sa stará o menšiny a regióny. 
Bojujem za šancu pre všetkých. 

Bio

VÝSLEDKY

Prečítajte si o úspechoch, ktoré sme spolu s kolegami dosiahli za posledné roky.

✔  Som zakladateľom Inštitútu Mateja Bela.

✔  Ako splnomocnenec som dosiahol najvyššiu zamestnanosť Rómov od roku 1989.

✔  Presadil som zavedenie povinnej predškolskej výchovy.

✔  Obnovil som program MOPS a rozšíril pomocné profesie do vyše 350 obcí.

✔  Bol som spoluautorom výskumu a knihy Atlas rómskych komunít 2019.

✔  Spolupracoval som na vytvorení národnostného fondu Kult Minor.

✔  Presadil som a obhájil možnosť mať druhú národnosť vo sčítaní.

✔  Vytvoril som Skupinu priateľov menšín v Národnej rade SR.

✔  Som spoluzakladateľom organizácií PURT, Regionálny rozvoj teraz! a ďalších.

✔  Ako poradca som pracoval so štyrmi ministerstvami v téme menšín a regiónov.

Úspechy

VÍZIA

Chcem pokračovať v práci. Prečítajte si viac o mojich plánoch!

Vízia
Videá
Aktuality
profile.jpg

Životopis

Dátum a miesto narodenia

14. januára 1986, Dunajská Streda

 

Profesné skúsenosti

Poradca ministra pre regionálny rozvoj

MIRRI, 2023 –

Poradca pre oblasť menšinových práv

Ministerstvo spravodlivosti, 2022 –

Poradca pre oblasť inklúžie

Ministerstvo školstva, 2021 –

Prezident

Inštitút Mateja Bela, 2020 –

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity​ 

2016 – 2020

Výkonný riaditeľ

Inštitút Mateja Bela, 2015 – 2016

 Zakladateľ

PURT, 2013 – 

Vedúci analytik

Publicus Slovensko, 2010 – 2016

Výskumník 

Demos Hungary, 2007 – 2009

Vzdelanie

MA sociológie Columbia University

New York City, USA​, 2014

MA politológie a ekonómie, Budapesti Corvinus Egyetem

Budapešť, Maďarsko, 2012

MA sociológie Eötvös Loránd Tudományegyetem

Budapešť, Maďarsko2011

Životopis
bottom of page